Articulations – Nemrég festett képek | Recently Painted Works

 


Karolina Bielawska | Agata Bogacka | Vladimír Houdek | Genti Korini | Maxim Liulca

curated by ÁRON FENYVESI

csoportos kiállítás | group show
2018. 09. 07 – 10. 13.

Megnyitó / Opening: 2018. 09. 06. 19.00h

 

 

press release 

A Glassyard Galéria új kiállítása a régió festészetét állítja a középpontba, fiatal és feltörekvő közép-kelet európai festők elmúlt években készült műveiből mutat be egy kurátori válogatást. A résztvevő művészek festészeti pozíciói azonban nemcsak a regionalitás jegyében kapcsolódnak majd egymáshoz. A kiállításban testet öltő kurátori koncepció kifejezetten arra törekedett, hogy olyan festők műveit hozza egymással kontextusba, akiknek festői gyakorlata az absztrakció vizuális nyelvéből indul ki, még pontosabban, abból rugaszkodik el. Az absztrakt festészeti nyelv kortárs megújulása a magyar művészeti diskurzusban is egyre fontosabbá vált az utóbbi években, így mindenképpen időszerűnek tűnik egy olyan kiállítás megrendezése Budapesten is, ami az absztrakt festészeti nyelvben végbemenő változásokat tematizálja és mutatja be regionális perspektívából a magyar közönségnek.

A kiállítás célja nem az absztrakció művészeti végállomásként történő definiálása, hanem azoknak az izgalmas festői kísérletezéseknek a felvillantása, melynek során saját vizuális univerzumok nőhetnek ki belőle, épülhetnek rá. Az absztrakt festészeti nyelv abszolút jelenéről szól tehát a kiállítás. Öt művész festői pozícióján keresztül mutatja be, hogy az absztrakció miként hibridizálódik és lép reakcióba a második világháborút követő expresszívebb festészeti gesztusokkal, újra értelmezett tradíciójukkal és a „bad painting”-gel. Az absztrakció tehát leginkább egy nyelvi eszközhöz válik hasonlatossá ezen kiállításon, amit mindenki különféle módon artikulál saját dialektusa megteremtése érdekében. 

A lengyel Agata Bogacka (1976) festészeti praxisa az elmúlt évtized során finoman oszcillál a figuralitás és az absztrakció között. Legújabb sorozata olyan éteri és világos minimalista absztrakt formákat állít a középpontjába, amiket arcok alapformáinak is felfoghatunk. Bogacka képeinek legerőteljesebb vonása a haj festészeti kialakítása, melynek hullámai a grafikusabb gyökerekkel rendelkező „bad painting”-felé történő kikacsintásként is értelmezhetők.

A Glassyard Galéria kiállításán a cseh Vladimír Houdek (1984) legújabb műveiből láthat egy bővebb válogatást a magyar közönség. Az fiatal kora ellenére már komoly nemzetközi karriert magáénak tudó művész absztrakcióba oltott expresszionizmusa visszafogott, de tűéles színskálán operál nagyon erőtelejes és szabad festészeti gesztusokkal. Houdek legutóbbi a brnói Polansky galériában bemutatott egyéni kiállításán szerepeltek először kisebb méretű figurális részleteket is felvonultató kollázsai, melyek új színt hoztak a cseh képzőművész stabil, monumentális körformákból kiinduló kompozícióiba, amelyek most Budapesten is láthatók lesznek.

A kiállítás résztvevője a román absztrakció egyik legfiatalabb képviselője, a Moldáviában született és a kolozsvári akadémián végzett, Maxim Liulca (1987). Liulca reduktív és minimalista festészetének esszenciáját a kétdimenziós felületek, a síkszerű gesztusok és a faktúra rétegeinek finom áttűnései alkotoják, 2016/17-es nagyméretű vásznai is ennek monumentális megnyilvánulásai, amelyeket most a Glassyard Galéria közönsége is közelebbről vehet szemügyre.

Az albán Genti Korini (1979) Kolozsváron végezte el a képzőművészeti egyetemet. A Tiranában élő képzőművész geometrikus absztrakcióba hajló művészetének egyik fő inspirációs forrása a posztkommunista Albánia posztmodern építészete. A Glassyardban látható változó méretű képei is architekturális motívumokból indulnak ki, változatos és expresszíven roncsolt festészeti felületképzéssel kialakított moduljai pedig absztrakt kompozíciókhoz válnak hasonlatossá.

A festészete határait az installáció-felé is kitágító lengyel Karolina Bielawska (1986) Fekete Nap című sorozata négy, a két világháború között épült ikonikus lengyel modernista villa építészeti motívumain – erkélyek ívein, lépcsőin és még számos más részletén – alapszik. Bielawska nagy fekete, látszólag absztrakt képeinek alapanyagául szolgáló aszfalt és ipari festékek is a művek építészeti inspirációjára tett hivatkozások.

Fenyvesi Áron

 

pastMihály Demeczky