Borsos Lőrinc: Kill Your Idols

 

önálló kiállítás | solo exhibition
2019. 05. 24 – 07. 27.

 

 

press release

Borsos Lőrinc: Kill Your Idols
2019. 05. 24 – 07. 27.
megnyitó | opening: 2019. 05. 24. 19:00
kurátor | curated by Szalai Bori

Borsos Lőrinc – a Borsos János és Lőrinc Lilla által létrehozott fiktív identitás – több mint tíz éve folyamatosan újrakonstruálja önmagát. Átalakul, mutálódik, formát vált, újabb és újabb irányok és bálványok felé fordul. Megkérdőjelezhetetlennek tekintett igazodási pontokat jelöl ki saját maga számára, majd pont ezekkel gáncsolja el önmagát. Különböző mágikus, rituális vagy fétis-szerű objektekkel lép fel a saját maga számára állított bálványokkal szemben, és nem egyszer önmaga kétértelmű imágójává válik. Borsos Lőrinc Glassyard Galériában rendezett önálló kiállítása ebbe a sötét és fényes (fényes fekete), pulzáló folyamatba nyújt bepillantást.

Lőrinc Borsos – the fictitious identity engendered by János Borsos and Lilla Lőrinc – has been continuously reconstructing themself for more than a decade. They transform, mutate, shift shape and turn towards always new tendencies and idols. They define questionable points of reference that they then trip and fall over. With diverse magical, ritual or fetish-like objects, they confront the idols they have erected for themselfes, often turning into their own ambivalent imago. The solo exhibition of Lőrinc Borsos at the Glassyard Gallery gives insight into this dark and glossy (glossy black), pulsating process.

fotó | photos: David Bíró


pastBarnabás Bencsik